Zakladanie, pestovanie a ochrana lesa


Ťažba dreva


Likvidácia kalamít


Približovanie dreva na odvozné miesto


Manipulácia s drevom


Doprava krátkeho dreva a sypaných materiálov


Doprava dlhého dreva


Štiepkovanie


Likvidácia koreňových systémov


Frézovanie pňov


Obchod s drevom a drevnými produktmi


Predaj a servis lesnej techniky (Traktory a navijaky Werner)