HARDFOREST s.r.o.

Komplexná štruktúra služieb nielen v oblasti lesného hospodárstva

  • Pestovné a výchovné zásahy
  • Ťažba, približovanie, manipulácia, štiepkovanie, odvoz dreva
  • Obchod s drevom a produktami z dreva
  • Nájom lesných pozemkov
  • Prípravy plôch – odstránenie vegetácie, likvidácia koreňových systémov, frézovanie, štiepkovanie
  • Predaj a servis lesnej techniky