Naše referencie

Od začiatku podnikania sme vykonávali odlesňovacie práce na nasledujúcich stavbách:

 • vodná nádrž Málinec – kompletný výrub celej zátopy vodnej nádrže a ochranného pásma na rozlohe 45 ha,
 • výrub pre firmu Doprastav v úseku Strečno-Vrútky pre výstavbu cesty,
 • celoplošný výrub na Vodnom diele Žilina,
 • vyčistenie ochranného pásma v lokalite Vodnej nádrže Turček o rozlohe 30 ha,
 • výrub pre skládku TKO Zohor na rozlohe 6 ha a pre skládku TKO Žiar nad Hronom na rozlohe 4 ha,
 • výrub pre výstavbu obchvatu Čadca,
 • výrub na stavbe diaľnice Ladce-Sverepec na rozlohe 10 ha,
 • výrub pre dialničný tunel Branisko,
 • popri týchto výruboch sme spracovávali kôrovcovú kalamitu u Opavskej lesnej, a.s. a veternej kalamity v okrese Bruntál pre Agroforest Nová Pláň,
 • a horeuvedených stavbách po ukončení odlesňovacích prác vykonávali taktiež železiarske, tesárske a murárske práce, na Vodnej nádrži Turček sme prevádzali stavbu rodinných domkov pre firmu Váhostav Žilina.
 • ťažba a spracovanie kalamity pre Lesy SR, š.p., Závod Liptovský Hrádok a Lesy mesta Brezno s.r.o.
 • odlesňovacie práce pre výstavbu diaľnice D3, úsek Hričovské Podhradie-Žilina /Strážov/ ako i výsadbu krov a stromov vrátane ich ošetrovania na tomto diaľničnom úseku.
 • vo februári 2008 sme podpísali zmluvu o nájme lesných pozemkov s Urbariátom Kysucké Nové Mesto s predpokladanou ťažbou dreva v množstve cca 20.000 m3, kde vykonávame i pestovnú činnosť.
 • komplexné služby pre urbariáty a súkromné spoločenstvá okresov Kysucké Nové Mesto, Čadca a Žilina.