Charakteristika firmy

Firma vznikla v roku 2003 pretransformovaním z fyzickej osoby Rudolf Harcek HARD, ktorá začala svoju podnikateľskú činnosť v roku 1991 vykonávaním prípravných prác pre firmu Váhostav Žilina na stavbách vodných nádrží a výstavbe diaľníc. Začali sme s odlesňovacími prácami a neskoršie sa pokračovalo na stavbách vykonávaním železiarskych, tesárskych a murárskych prác.

Popri tejto činnosti vykonávame komplexné služby pre urbariáty a súkromné spoločenstvá okresov Kysucké Nové Mesto, Čadca a Žilina. Od roku 1995 sa zaoberáme obchodom s ihličnatým aj listnatým drevom.